Galerie Vojtěcha Zeiska || Gallery of Vojtěch Zeisek

Konference „Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy” a valné shromáždění České botanické společnosti ve Veké geologické posluchárně, PřF UK.