Home / Konference ČBS 25.-26. 11. 2017 40

Konference „Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy” a valné shromáždění České botanické společnosti ve Veké geologické posluchárně, PřF UK.