Home / Svatba 10. 9. 2016 432

Velká sláva - svatba Lenky a Vojty na zámku Humprecht u Sobotky s oslavou na chatě Nebákov, Český ráj.

Sešli jsme se na tomto místě, abychom se stali svědky významného okamžiku, který se jednou pro vždy zapíše do Vašich myslí, srdcí a žaludků, okamžiku, kdy spojíte své životy do manželského svazku…

Do svazku, jehož pevnost bude záviset jen a jen na vás. Manželství je totiž prazvláštní směsí lásky, přátelství, ostře kořeněného jídla a moučníků. Všichni víme, že život nepřináší jen radostné a šťastné chvíle, ale i okamžiky, kdy se manželství stane statistickým softwarem R, ke kterému jsme před lety ztratili manuál. Marně voláme > help(solve)! Vrací se nám jen chybová hláška - v tom lepším případě. Je pouze na vás, zda vytrváte a vždy znovu naleznete společný jazyk. Na druhou stranu básník Goethe nám ve svém slavném citátu, který zde nebudeme citovat, připomíná, že hádky jsou v manželství přirozené (tedy celé a kladné) a usmíření bývá reálné (tedy bezezbytku vyplňuje číselnou osu).

Jen na takových jazykově-komunikačních základech lze totiž vybudovat pevný dům se zahradou vzájemného soužití. A jen tam je možné naplňovat jeho smysl a vychovávat potomky, neboť stavařů ani botaniků není nikdy dost.

Přeji vám, aby se vám vždy povedlo sladit vaše pruhovaná trika s vašimi kostkovanými košilemi, abyste pili obrovské hrnky kvalitního čaje svého společného života s chutí a plnými doušky, a aby vaše okolí nikdy nepochybovalo o tom, že 1 plus 1 se rovná dvěma (nebo případně i více, to už záleží na vaší vlastní definici). Přeji Vám, ať je Vaše manželství takové, jaké si přejete.

<