Home / Výjezd cévnatého oddělení do Mikulova, 22.-24. 4. 2016 71

Teambuilding na Jižní Moravě. Fotky Hanky Maškové.