Galerie Vojtěcha Zeiska || Gallery of Vojtěch Zeisek

Lokality sběru vzorků Lokality, odkud jsem sbíral vzorky pro svou diplomovou práci