Home / Tropická ekologie ve Fatě Morgáně 21. 4. 2009 29

Exkurze tropické ekologie Petra Sklenáře do skleníku Fata Morgána s průvodkyní Klárou