Home / Výjezdní zasedání kolegia děkana a akademického senátu, Patejdlovka, 18. - 20. 4. 2011 50

Ve dnech 18.—20. dubna 2011 se v příjemném prostředí univerzitní chaty Patejdlovky, která leží nedaleko Špindlerova Mlýna, konalo společné výjezdní zasedání kolegia děkana s Akademickým senátem PřF. Hlavním tématem byla diskuze o dlouhodobém záměru fakulty na roky 2011–2015. To je klíčový strategický dokument, v němž jsou vytyčeny cíle, jichž chce fakulta v daném období v různých oblastech dosáhnout; uvedeny jsou zároveň indikátory jejich plnění a také nástroje, jež k tomu budou použity. Kromě toho přišla řeč i na vysvětlení tvorby letošního rozpisu neinvestičních i kapitálových prostředků státního příspěvku a dotace na provoz naší fakulty. V programu byl prostor i pro neformální debaty s vedením fakulty.