Home / Stavba slaměného domu 24. - 26. 6. 2011 39

Klára s Pavlem staví slaměný dům a ekologickou farmu. Byli jsme jim trochu pomoci se stavbou. Viz http://farmastarebuky.wz.cz/ Kláry fotky ze stavby