Galerie Vojtěcha Zeiska || Gallery of Vojtěch Zeisek

Belgie, Brusel, Lucembursko a další místa navštívená během mého pobytu na Erasmu Půlroční studijní pobyt na Vrije Universiteit Brussel